• TL
  • TL
  • $
  • £
 • TR
  • AZ
  • US
  • TR
Giriş Yap Hesap Oluştur Facebook ile Bağlan

Kategoriler

0
 • AZ
 • US
 • TR
 • TL
 • $
 • £
0 532 637 55 31 - 0354212 19 70
Sepetim 0,00 TL

Instagram alışverişlerinde dolandırıcılık tespit edildi                      Instagram alışverişlerinde dolandırıcılık tespit edildi                   Instagram alışverişlerinde dolandırıcılık tespit edildi                   Instagram alışverişlerinde dolandırıcılık tespit edildi                    Instagram alışverişlerinde dolandırıcılık tespit edildi

Üyelik Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Aydınlatma Metnimiz

Genbak Motorlu Araçlar Kerestecilik Ticaret Sanayi A.Ş. (“Şirket") olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami dikkat ve hassasiyet gösteriyoruz. Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenmesine ve mevzuata uygun güvenlik tedbirlerini alarak muhafazasına önem vermekteyiz. Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda yer verilen şekilde mevzuata uygunluğunu kontrol ederek işlemekteyiz.

A. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verilerinizin işlenmesi Şirketimiz tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir. Verileriniz otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, şirket merkezimiz, ofisler, şubeler, iş ortakları ve bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimizin ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız veya sözleşmelerin öngördüğü süre ve yasal süreler çerçevesinde ve gerektiğinde güncellenerek kişisel verileriniz işlenecektir.

Diğer taraftan, Şirket hizmetlerini kullanmak amacıyla web sitemizi kullandığınızda, Şirketimizi ziyaretinizde , Şirketimizin düzenlediği organizasyonlar, sunum ve eğitimlere katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.
Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak, sunulan ürün ve hizmetleri sizlerin ihtiyaçlarına göre yapılandırarak sunmak , şirketimizle iş ve sözleşme ilişkisi olan veri sahiplerinin şahsi, hukuki ve ticari bilgi güvenliğini sağlanmak, crm faaliyetlerimiz kapsamında ilgili iletişimin sürdürülmesi, iş ortağı/müşteri/tedarikçi,bayi (yetkili veya çalışanların) iş amaçlı değerlendirilmesi, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, pazarlama faaliyetlerinin uygulanması ve insan kaynakları politikalarımızın yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak, sunulan ürün ve hizmetleri sizlerin ihtiyaçlarına göre yapılandırarak sunmak , şirketimizle iş ve sözleşme ilişkisi olan veri sahiplerinin şahsi, hukuki ve ticari bilgi güvenliğini sağlanmak, crm faaliyetlerimiz kapsamında ilgili iletişimin sürdürülmesi, iş ortağı/müşteri/tedarikçi,bayi (yetkili veya çalışanların) iş amaçlı değerlendirilmesi, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, pazarlama faaliyetlerinin uygulanması ve insan kaynakları politikalarımızın yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, grup şirketlerimize tedarikçilerimize, Koç Topluluğu şirketlerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, KVKK mevzuatında açıklanan şekilde Şirketimize iletebilirsiniz. Şirketimiz talebinizin içeriğine göre tbaşvurunuz engeç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, mevzuata göre belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Veri sahipleri; Kişisel verilerin Korunması Kanununun 11. Maddesi kapsamında;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
 • Başvuru hakkını kullanmak isteyen veri sahipleri şirketimiz adresine ıslak imzalı yazılı başvuru ile veya kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle şirketimize iletir.
 
 
 

Whatsapp
İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Kanununu, Gizlilik Sözleşmesi ve Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz. Reddet Kabul Et